Wczasy w Beskidach

Granice Beskidy noclegi są określone w tradycji polskiej następująco:

  • od północy sąsiadują z Pogórzem Karpackim
  • na południu np. z Pieninami, Obniżeniem Orawsko-Podhalańskim
  • najdalej na zachód wysuniętym pasmem jest Beskid Śląsko-Morawski
  • najdalej na wschód znajdują się Beskidy Połonińskie, przy czym warto zwrócić uwagę, że w wielu innych krajach granice te mogą być określane inaczej i często spotyka się wschodnią granicę Beskidów na Przełęczy Użockiej, pomiędzy Bieszczadami Zachodnimi (polskimi), a Bieszczadami Wschodnimi (ukraińskimi)

Nieco inaczej granice i podział Beskidów są definiowane w innych krajach, np. na Słowacji.


Możliwość komentowania jest wyłączona.