Roztoczańskie miasta

Zwierzyniec noclegi leży na wysokości 222 m npm nad rzeką Wieprz na Roztoczu Środkowym. Na zachód od Zwierzyńca przebiega granica pomiędzy wapienno – piaskowym Roztoczem Środkowym a lessowym Roztoczem Zachodnim. Zwierzyniec uchodzi za „stolicę” Roztocza Środkowego. Miasto ze wszystkich stron otoczone jest lasami, które zajmują aż 66% powierzchni gminy. Administracyjnie Zwierzyniec wchodzi w skład powiatu zamojskiego i województwa lubelskiego.

Włodawa noclegi to miasto w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, we wschodniej Polsce, w powiecie włodawskim; położone na obszarze Garbu Włodawskiego nad Włodawką i Bugiem przy granicy z Białorusią. Włodawa leży na Południowym Podlasiu, Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i Polesiu. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego.