Z wizytą we Włodawie

Włodawa noclegi jest położona w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie lubelskim, z Białorusinami za przysłowiową miedzą i zarazem niedaleko granicy polsko-ukraińskiej. Naturalną linią graniczną jest rzeka Bug, oddzielająca Polskę od Białorusi.

Korzenie Włodawy sięgają XIII wieku, kiedy to miasteczko stanowiło jeden z grodów Księstwa halicko-wołyńskiego i już wtedy jej ludność nie była jednolita etnicznie. Obok siebie mieszkali i Polacy, i Rusini, i Żydzi. Ta trzecia nacja do II wojny światowej stanowiła aż 60% populacji we Włodawie. Dopiero Holocaust położył temu kres.

Spośród zabytków Włodawy przede wszystkim należy wymienić te sakralne. Przy ulicy Klasztornej 7 znajduje się kościół parafialny pw. św. Ludwika z połowy XVIII wieku, wybudowany w stylu barokowym przez znanego włoskiego architekta Paola Antonia Fontanę. Przy Kościelnej 11 mieści się Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ufundowana przez Augusta Zamoyskiego w I połowie XIX w. W jej wnętrzu można podziwiać zabytkowy ikonostas.

Roztoczańskie miasta

Zwierzyniec noclegi leży na wysokości 222 m npm nad rzeką Wieprz na Roztoczu Środkowym. Na zachód od Zwierzyńca przebiega granica pomiędzy wapienno – piaskowym Roztoczem Środkowym a lessowym Roztoczem Zachodnim. Zwierzyniec uchodzi za „stolicę” Roztocza Środkowego. Miasto ze wszystkich stron otoczone jest lasami, które zajmują aż 66% powierzchni gminy. Administracyjnie Zwierzyniec wchodzi w skład powiatu zamojskiego i województwa lubelskiego.

Włodawa noclegi to miasto w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, we wschodniej Polsce, w powiecie włodawskim; położone na obszarze Garbu Włodawskiego nad Włodawką i Bugiem przy granicy z Białorusią. Włodawa leży na Południowym Podlasiu, Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i Polesiu. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego.