Dzianisz

Na łagodnych, malowniczych wzgórzach, wzdłuż potoku Dzianinskiego, po północnej stroniePasma Gubałowskiego, tuż u podnózy Tatr na skalnym Podhalu leży Dzianisz. Jej nazwa wywodzi się ponoć od wołoskiego zestawienia Dzea-nysz .
Pierwsza wzmianka o wsi znajduje się w akcie erekcyjnym na założenie kościoła parafialnego w Czarnym Dunajcu z roku 1605.

Dzianisz został założony na mocy przywileju wielkorządcy krakowskiego i starosty nowotarskiego Stanisława Witowskiego, który to zezwolił „urodzonemu” Walentemu Pietrzykowskiemu na osadzenie wsi i cyrklowanie borów i lasów. Teraz następuje opis granicy świeżo lokowanej wsi. „Począć ma takowa wieś sadzić z wierzchu góry Butorowej na dół rzeki Dzianysz aż do rzeki Czarnego Dunajca, a na wszerz z jednej strony do wierzchu góry Ostrysza, na drugą stronę za Czyszczyny, nie projudykując nic miastu Zygmuntowemu (Witów), które także za nakazem Króla
Liczba mieszkanców wsi rosła to znów z niewiadomych przyczyn malała na przestrzeni stuleci.
W aktach tzw. poborowych z roku 1663 podano, że w Dzianiszu mieszkają 204 osoby. W latach nastepnych ilość mieszkanców maleje osiagając w roku 1673 liczbę czterdziestu. A w wykazie z roku 1674 figuruje ich tylko 31 mieszkańców.

Dzianisz jako wójtostwo przechodził z rąk do rąk, ale zawsze jego włascicielami były rodziny pochodzenia szlacheckiego. I tak za panowania króla Wladyslawa IV był w posiadaniu Jadwigi Chodowiczówny, żony „urodzonego” Wojciecha Giżyckiego. Za króla Michała Wiśniowieckiego, właścicielem był szlachcic Piątkowski, a po nim Jadwiga i Maciej Malinowscy. Kolejnym włascielem jest Florian Groth, Następnymi właścicielami są Aleksander i Teresa Woynarowscy, którzy przekazują kolejno dobra we władanie Józefa i Barbary Woynarowskich. Barbara po śmierci męża wychodzi powtórnie za mąż za Aleksandra Zakrzewskiego. Aleksander po śmierci żony Barbary, wykupił sołectwo dzianinskie od rządu austriackiego dnia 15 maja 1812 roku za sume 26 820 zł. reńskich. Zakrzewski nie mając potomka, przekazuje swoje dobra rodzinie baronów Borowskich z Wysokiej.

W roku 1819 chłopi z Dzianisza wespół z chłopami ze wsi Witów, Chochołów, Ciche, Podczerwone, Czarny Dunajec i Wróblówka wykupują cześć dóbr czarnodunajeckich znajdujących się w Dolinie Chochołowskiej i Lejowej.

Po śmierci Hieronima Borowskiego w roku 1852 wójtostwo w Dzianiszu kupił Karol (Franciszek) von Hauer austriacki kapitan, który cześć gruntów rozparcelował i sprzedał miejscowej ludnosci. Po jego śmierci pozostałą ziemię wraz z pozostałościami dworu sprzedała córka, ostatnia właścicielka dworu, rodzinie Tylków w roku 1930.

W czasie zaborów na teren Parafii Chochołowskiej, do której w tym czasie należał Dzianisz docierały także hasła walki z zaborcami. W 1845 roku nastapił przyjazd do ksiedza wikarego Leopolda Kmietowicza emisariuszy politycznych: Mikołaja Kaniewskiego wysłanego przez Edwarda Dembowskiego i Juliana Goslara, co zaowocowało wybuchem Powstania Chochołowskiego 21 lutego 1846 roku.

Podczas II wojny światowej w Dzianiszu istniał ruch oporu. Mieszkancy Dzianisza czynnie wspierali miejscowych partyzantów. Kilkanaście osób brało także udział w walkach z Niemcami w szeregach Polskiej Armii.

Po II wojnie światowej w Dzianiszu próbowano stworzyc PGR. . W roku 1980 liczni Dzianiszanie zapisali sie do Solidarności, co wzmogło ich opór w czasie stanu wojennego przeciwko komunistom.

W pierwszych wolnych wyborach 99% mieszkanców poparło obóz Solidarnościowy.

Pierwsza szkoła w Dzianiszu powstała 190 lat temu.

Przy szkole znajduje się także dziecięcy zespół regionalny „Dzianiszanie”, który kultywuje chlubne tradycje przepięknej kultury góralskiej. Ma on za sobą kilkanaście występów w kraju i zagranicą. Zespól ten uczestniczy także w przeróznych imprezach kulturalnych organizowanych przez Straż Pożarną, Gmine Koscielisko, Związek Podhala i oczywiście Szkołę Podstawową w Dzianiszu.
4 czerwca 2001 roku nadano Szkole Podstawowej w Dzianiszu imię „Kurierów Tatrzanskich”

Zapraszamy do Dzianisza 

  • łazienka w korytarzu
  • sala kominkowa
  • zamykany ogród

Plac zabaw

W pobliżu las i szlaki
Możliwość zorganizowania kuligów lub przejażdżek bryczką

Atrakcje w pobliżu

  • wyciągi narciarskie
  • latem basen na Szymaszkowej
  • baseny termalne
  • szlaki turystyczne

ZAPRASZAMY!