Urlop w Józefowie

Józefów noclegi należy do tzw. pasma otwockiego grupującego miejscowości letniskowo – uzdrowiskowe położone wzdłuż wybudowanej w 1877 roku linii kolejowej z Warszawy do Lublina i uruchomionej w 1912 roku – linii kolejki wąskotorowej.

Historycznie Józefów dzieli się na kilkanaście części, które są dawnymi letniskami lub wsiami (m. in. Anielin, Dębinkę, Górki, Jarosław Południowy, Jarosław Północny, Kolonię Błota, Michalin, Nową Wieś, Rycice, Świdry Małe).

Tereny współczesnego Józefowa w 1825 rok ukazuje Topograficzna Karta Królestwa Polskiego. Na mapie zaznaczono trzy miejscowości: Małe Świdry, Rycice i Górki.

Rozwój Józefowa, jako bazy wypoczynkowej dla mieszkańców Warszawy rozpoczął się już u schyłku XIX wieku, a w okresie międzywojennym dostrzeżono również walory uzdrowiskowe dla leczenia chorób płuc i dróg oddechowych. W okresie przedwojennym w Józefowie w sezonie przebywało nawet 3 tys. kuracjuszy i letników, a stałych mieszkańców było ok. 1500. Zasadniczy wpływ na rozwój miejscowości miało położenie przy szlakach kolejowych.