Na urlop do Darłowa

Gmina Darłowa jest gminą nadmorską niegdyś typowo rolniczą dzisiaj w przeważającej części turystyczną położoną w północno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Znajduje się w obrębie powiatu sławieńskiego i zajmuje część terenu zwanego Równiną Sławieńską przeciętą dolinami dwóch, płynących do morza rzek: z południowego wschodu rzeki Wieprzy i od południowego zachodu rzeki Grabowej. Od zachodu i częściowo od południa gmina Darłowo noclegi graniczy z gminą Sianów, od południa z gminą Malechowo, od wschodu z gminą Postomino i od południowego wschodu z gminą Sławno.

Krajobraz obszaru zajmowanego przez dzisiejszą gminę Darłowo został ukształtowany w okresie lodowcowym i polodowcowym. W tym czasie uformowały się najbardziej charakterystyczne cechy terenu to jest wody stojące, biegi wspomnianych rzek i strumieni a także rzeĽba terenu.


Możliwość komentowania jest wyłączona.