Z wizytą we Włodawie

Włodawa noclegi jest położona w środkowo-wschodniej części Polski, w województwie lubelskim, z Białorusinami za przysłowiową miedzą i zarazem niedaleko granicy polsko-ukraińskiej. Naturalną linią graniczną jest rzeka Bug, oddzielająca Polskę od Białorusi.

Korzenie Włodawy sięgają XIII wieku, kiedy to miasteczko stanowiło jeden z grodów Księstwa halicko-wołyńskiego i już wtedy jej ludność nie była jednolita etnicznie. Obok siebie mieszkali i Polacy, i Rusini, i Żydzi. Ta trzecia nacja do II wojny światowej stanowiła aż 60% populacji we Włodawie. Dopiero Holocaust położył temu kres.

Spośród zabytków Włodawy przede wszystkim należy wymienić te sakralne. Przy ulicy Klasztornej 7 znajduje się kościół parafialny pw. św. Ludwika z połowy XVIII wieku, wybudowany w stylu barokowym przez znanego włoskiego architekta Paola Antonia Fontanę. Przy Kościelnej 11 mieści się Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ufundowana przez Augusta Zamoyskiego w I połowie XIX w. W jej wnętrzu można podziwiać zabytkowy ikonostas.