XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu

Okręg Świętokrzyski ZPAF i BWA w Kielcach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło: Definicja Przestrzeni.
XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION nawiązuje do tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i poprzednich edycji Biennale Krajobrazu Polskiego, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza klasycznym krajobrazem i naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek. To przestrzenie: miejska, industrialna oraz prywatna, osobista.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale pozwala gromadzić prace z różnych stron świata i pokazać jego obraz przefiltrowany poprzez indywidualne spojrzenia artystów fotografików.

W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art. – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.

Razem stwórzmy panoramę przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy. Świętokrzyskie noclegi zaprasza.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach

28 czerwca uroczyście otwarto nową siedzibę Starostwa Powiatowego przy ul. Wrzosowej 44 w Kielce noclegi . W uroczystości oficjalnego otwarcia i poświęcenia obiektu wzięli udział marszałek województwa Adam Jarubas, Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka.

Poświęcenia budynku kieleckiego starostwa dokonał ks. biskup Kazimierz Ryczan, ordynariusz Diecezji Kieleckiej.

Starosta powiatu kieleckiego Zdzisław Wrzałka przypomniał, że otwarcie nowej siedziby zbiega się z jubileuszem 15-lecia samorządu powiatowego.

– Od stycznia 1999 r. rozpoczęła się nasza wspólna historia – historia powiatu kieleckiego. Na mocy reformy administracyjnej kraju na mapie Polski pojawiło się 16 nowych województw oraz 308 powiatów ziemskich. Wśród nich jeden z największych w kraju – powiat kielecki. Przez 15 minionych lat nasz samorząd gościł w przyjaznych progach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy alei IX wieków Kielc 3. Za tę gościnę serdecznie dziękujemy.

Zenon Janus, wicestarosta kielecki wspominał historię powstania obiektu: – Gdy w 2009 r. zapadła  decyzja o budowie nowej siedziby starostwa, myśleliśmy przede wszystkim o tym, by nasz urząd był przyjazny dla mieszkańców powiatu, by mogli oni być obsługiwani w warunkach, które odpowiadają wymogom XXI wieku. Chcemy być urzędem otwartym, w którym klient czuje się bezpiecznie, w którym szybko i bez zbędnej zwłoki może załatwić swoje sprawy – mówił Zenon Janus.

W imieniu Zarządu Województwa samorządowi powiatowemu pogratulował nowej siedziby marszałek Adam Jarubas.