„Frontem do pejzażu”, czyli wystawa malarstwa Władysława Fronta w Stryszawie.

Ludowy artysta o wspaniałej osobowości, poczuciu humoru, kochający ludzi, przyrodę i góry, pełen pogody ducha i optymizmu człowiek. Właśnie takimi słowami możemy określić Władysława Fronta i taki został zapamiętany wśród mieszkańców Stryszawa noclegi.

Postać Władysława Fronta i jego malarstwo postanowiono w Stryszawie na nowo odkryć. 30 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie uroczyście otwarto czasową wystawę jego prac.

Talent, jakim obdarzony był malarz, należy do wyjątkowo rzadkich i cenionych. Kopiował przede wszystkim religijne obrazy słynnych malarzy. Obok treści religijnych, malarza interesowały także inne tematy: kopiował kwiaty, obrazy ze zwierzętami. Samodzielne prace artysty to głównie babiogórskie pejzaże, malownicze widoki Zawoi i Stryszawy, zabudowania, stare chałupy i studnie, drzewa i kwiaty. Najbardziej lubił malować Babią Górę, górski krajobraz, rodzinną wioskę, ludzi przy pracy. Jego obrazy ukazują oryginalne pejzaże, życie codzienne wsi.

Wiele obrazów „malarza Babiej Góry” znajduje się w rękach prywatnych oraz w instytucjach, kościołach. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stryszawie udało się m.in. zinwentaryzować przynajmniej część jego dzieł, wykonać fotografie około stu obrazom, stworzyć mobilną wystawę złożoną ze zdjęć, którą będzie można wypożyczać oraz wydać publikacje promujące artystę. Podsumowaniem dotychczasowych działań było przygotowanie wystawy prac W. Fronta, na którą składają się oryginalne obrazy malarza użyczone głównie przez prywatnych właścicieli. Udało się wystawić ponad 30 obrazów o różnej tematyce.

Na uroczyste otwarcie wystawy przybyli m.in. starosta suski – Tadeusz Gancarz, samorządowcy, mieszkańcy Stryszawy, nauczyciele ale przede wszystkim rodzina, przyjaciele i znajomi Władysława Fronta. Były wspomnienia, anegdoty z życia stryszawskiego malarza. Emocje wzbudził fragment wywiadu z malarzem, który został nagrany na taśmę magnetofonową w roku 1973. Przedstawiono również prezentację o artyście i jego dziełach.

Życzliwy dla świata i ludzi, pogodny i uśmiechnięty, miał poczucie humoru i dar barwnego opowiadania, gawędziarz. Jego opowieści były interesujące, dowcipne. Radosny, pełny energii i wrażliwości na ludzi i przyrodę. Wrodzona kultura osobista dyktowała mu skromne zachowanie. Tak właśnie został zapamiętany przez mieszkańców Stryszawy Władysław Front. Zapraszamy do obejrzenia wystawy jego prac! Wystawę można obejrzeć w galerii Gminnego Ośrodka Kultury w noclegi Stryszawa do końca października br.