Zapraszamy na Jarmark Świąteczny na Rynku Wielkim w Zamościu.

Zamojskie Jarmarki Świąteczne to cykl Jarmarków Świątecznych na Rynku w Zamościu. 2-3, 9-10, 16-17 trzy weekendy grudniawspaniałej, świątecznej atmosfery. Będzie Mikołaj, wystawcy, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Zapraszamy juz dziś!

Informacje organizacyjne:

Zamojskie Jarmarki Świąteczne odbędą się2-3, 9-10, 16-17 grudnia na Rynku w Zamościu.

Jarmarki zaczynają się od godz. 10 do 18.

Urząd Miasta Zamość jest organizatorem Zamojskich Jarmarków Świątecznych jest

Organizator zapewnia wyłącznie przestrzeń wystawową i dostęp do prądu.

Namioty można wynająć w Zamojskim Domu Kultury www.zdk.zamosc.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość na adres jarmark@zamosc.pl

 

One Note Studio

To nowy zamojski projekt. Od niedawna chętni muzycy mogą korzystać z sali prób. W planach jest również studio nagrań. Zamość noclegi zaprasza.

– W Zamościu i okolicach cały czas powstają zespoły, które szukają miejsc do przeprowadzania prób, rozwijania się i grania koncertów na żywo – mówi Piotr Zawadzki, koordynator projektu. – Chcemy wesprzeć merytorycznie i sprzętowo młode, początkujące zespoły oraz zaoferować późniejszą pomoc w promocji ich twórczości – wyjaśnia Zawadzki.

Do organizacji sali prób przyczyniło się Stowarzyszenie Wszystko Gra. Jak wyjaśniają organizatorzy, One Note Studio to przestrzeń dla profesjonalnych muzyków, jak i pasjonatów chcących zaistnieć w branży. Członkowie One Note Studio pomogą im wiedzą i doświadczeniem – zainteresowani będą mogli kształtować swoje umiejętności i nabyć wiedzę niezbędną do występów scenicznych.

Wczasy w Zamościu

Miasto Zamość zostało założone w 1580 r. na gruntach wsi Skokówka, przez kanclerza i hetmana koronnego Jana Zamoyskiego. Miało być siedzibą rodową Zamojskich i stolicą ordynacji zamojskiej[1.1]. Jan Zamoyski zbudował tu ufortyfikowaną warownię, strzegącą wschodnich granic Rzeczypospolitej i chroniącą jednocześnie szlak kupiecki, prowadzący z Wołynia i Lwowa do Lublina i Warszawy.

Wkrótce po założeniu miasta, przywilej osadniczy otrzymali Ormianie i Grecy. Choć akt lokacyjny nie zezwalał Żydom na osiedlanie się w mieście, już w 1588 r. także oni uzyskali prawo do zamieszkania w Zamościu[1.2]. Położenie miasta ułatwiało jego ekonomiczny rozwój, tworząc warunki dla osiedlania się Ormian, Niemców, Szkotów, Holendrów i Włochów, dzięki czemu Zamość szybko zyskał charakter wieloetnicznego miasta handlowego.

W połowie lat 90. XVI w. Zamość apartamenty stał się także ośrodkiem akademickim. Otwarto tu wówczas Akademię Zamojską – trzecią w Rzeczypospolitej (po Krakowie i Wilnie) szkołę wyższą. W XVIII w. Zamość był ważnym żydowskim ośrodkiem religijno-intelektualnym, zaś pod koniec XVIII w. stał się centrum przyciągającym wielu zwolenników Haskali.

Czego nie wiesz o Zamościu…

W przepięknym, renesansowym Zamość noclegi jest wiele rzeczy, o których turyści mogliby nie słyszeć. Oto kilka z nich:

  • W Zamościu została wyhodowana specjalna rasa gołębi zamojskich lub perskich. Powstała ona w wyniku krzyżówki sprowadzonego przez Jana Zamoyskiego gatunku irańskiego oraz lokalnej odmiany. Nowa rasa zyskała popularność wśród hodowców i jest ceniona za wysokie i szybkie loty oraz wytrzymałość.
  • Z Zamościa pochodziła Joanna Żubr, pierwsza w historii kobieta odznaczona krzyżem Virtuti Militari, która w XVIII w dosłużyła się w armii stopnia sierżanta.
  • Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska posiada największy na świecie zbiór ilustracji do książek. W kolekcji znajduje się około 3 tysięcy rysunków wykonanych przez najbardziej znanych ilustratorów.
  • W Zamościu działa najstarsza w Polsce orkiestra – Polska Orkiestra Włościańska im. Karola Namysłowskiego. Formacja powstała w 1881 roku i zrzeszała wykształconych muzycznie chłopów. Dziś jest orkiestrą symfoniczną.
  • Zamość przez krótki czas w XIX w posiadał swoje własne monety. Były to srebrne dwuzłotówki i miedziane sześciogroszówki wybite z rozkazu generała Hauke.
  • Zamość ma swoja legendę o niesprawiedliwie straconej, posądzonej o czary Katarzynie, która z uciętą głową błąka się po ulicach miasta. Każdego roku na pamiątkę jej nieszczęsnej śmierci oraz rzuconej klątwy odgrywany jest spektakl, który prezentuje amatorska Grupa Teatralna Zamość.